Meer over Zorg in de wijk

Zorg in de wijk is opgericht door Zewopa vzw en wenst krachten in de zorg te bundelen om gebruikers beter te bedienen. Hierbij zal efficiëntie belangrijk zijn in een sector die het in de toekomst met minder middelen per zorgbehoevende zal moeten doen.

Zorg in de wijk wenst een platform te zijn waarin zorgactoren in de wijk mekaar vinden om tot geïntegreerde zorgafstemming te komen en een platform waarin middelen voor zorg herverdeeld kunnen worden en dit los van heilige huisjes.

Zorg in de wijk wenst ook een maatschappelijke beweging te zijn van waaruit verandering in de zorg kan gerealiseerd worden. Voor ons platform gaat het in eerste instantie over kwaliteit van zorg, ontschotting in de zorg, een andere kijk op hiërarchie en mensen (zowel gebruikers als medewerkers).

Om over onze visie inzake verandering en vernieuwing in de zorg meer te vernemen kan u terecht op www.inclusiefwonen.be.