Over ons

Zorg in de wijk vzw bundelt de krachten van drie organisaties, een dienstencheque-organisatie, een thuisverplegingsdienst en een thuiszorgorganisatie.

Zorg in de wijk legt de nadruk op ondersteunen van zorgbehoevenden in een beperkt aantal wijken in de provincie Antwerpen (zie bij klant worden).

Zorg in de wijk wenst garant te staan voor kwalitatieve zorg en ondersteuning met vernieuwende concepten.

Jouw dossier wordt bij Zorg in de wijk volledig beheerd. Wij stemmen jouw ondersteuningsnoden op mekaar af, los van mogelijkheden van de individuele organisaties die deel uitmaken van ons platform.

We springen zorgzaam om met schaarse overheidsmiddelen en daarom proberen we maximaal tot zorgafstemming te komen in de wijk met andere partners uit de zorgsector.